PM CONSTRUCTIONS&RENOVATIONS

NYA STRUKTURER OCH OMBYGGNADER

 • Uppförande av småhus från grunden 
 • Träverk och murverk
 • Garage
 • Tillbyggnader, utbyggnader  
 • Markarbeten, fundament
 • Dränering av befintliga byggnader 
 • Takarbeten, förändring av taktäckning 
 • Insättande av dörrar och fönster 
 • Slutbehandling och reparation av fasader  
 • Stängsel, stödmurar, terrasser, gångvägar

REPARATIONER OCH SLUTBEHANDLING

 • Torrputs
 • Undertak
 • Målning av väggar, tak, golv 
 • Renovering av fönster och dörrar
 • Tapetsering
 • Plattsättning
 • Renovering av badrum 
 • Montering av kök
 • Golvslipning
 • Golvpaneler
 • Träpanel
 • Mellanväggar 
 • Rivning av väggar
 • Montering av trappor

TRÄARBETEN

 • Träarbeten 
 • Terrasser 
 • Vindskydd och lusthus i trädgårdar
 • Takkonstruktioner
 • Trästaket
 • Andra snickeriarbeten

STENARBETEN

 • Stentrappor
 • Beläggning av öppen spis
 • Stenterrasser
 • Infrastruktur i trädgårdar, trottoarer, gångvägar, osv.
 • Stödmurar och trädgårdsväggar
 • Stenuppfarter
 • Stenstängsel

BETONGARBETEN 

 • Konstruktioner i armerad betong – fundament, väggar, tak, pelare,
  strukturer under terrasser, trappor i armerad betong 
 • Murverk
 • Avjämningsmassa/ betong
 • Förstärkta stödmurar
 • Uppfarter i betong